100% dofinansowanie na wózek elektryczny - instrukcja krok po kroku 1
100% dofinansowanie na wózek elektryczny - instrukcja krok po kroku

Szanowni Państwo,

 

   Jeszcze dwa miesiące i zaczniemy nowy rok, to dobry czas by już przygotować się na pozysk środków z PFRON.

 

    Zapraszam Państwa do zapoznania się z serią moich autorskich poradników dotyczących pozyskiwania środków z państwowych funduszy. W pierwszym z nich postaram się przybliżyć tematykę związaną z nabyciem wózków elektrycznych.

Będzie to kwintesencja wiedzy i mojego doświadczenia, które uzyskałem przez lata współpracy z DPSami, PFRON, NFZ oraz samymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

 

Wózek inwalidzki elektryczny- co to takiego ?

 

    Jak sama nazwa wskazuje wózek tego typu jest napędzany elektrycznym silnikiem, który wykonuje całą pracę za niepełnosprawnego lub jego opiekuna.

Oznacza to, że osoba korzystająca z takiego sprzętu staje się bardziej samodzielna, może przemieszczać się wewnątrz i na zewnątrz budynku bez korzystania z pomocy opiekunów, co znacząco odciąża personel DPS który zazwyczaj w takich przypadkach musiał pchać wózek z mieszkańcem np. na zabiegi rehabilitacyjne, posiłek lub na spacer po ogródku w okresie wiosenno-letnim. 

 

 

Komu będzie potrzebny?

 

    Pierwsza przesłanka jest taka, że w wyniku choroby, wypadku, osłabienia dany podopieczny nie jest w stanie samodzielnie poruszać się na standardowym wózku napędzanym kończynami górnymi.

Przykład najczęściej przeze mnie zaobserwowany- osoba po udarze posiada połowę ciała sparaliżowaną i normalnie nie jest w stanie jedną ręką obsłużyć wózka. W przypadku napędu elektrycznego ten problem znika, gdyż całość sterowana jest dżojstikiem obsługiwanym tylko jedną  kończyną górną.

 

Najczęściej zaobserwowane przeze mnie schorzenia, które posiadali wózkowicze w poprzednich latach refundacyjnych:

 

 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • stan po udarze (niedowład połowiczy lewo lub prawostronny)
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • urazy kręgosłupa odcinka szyjnego (porażenie i niedowład czterokończynowy)
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)

 

    Jeżeli Państwa mieszkańcy cierpią na wyżej wymienione choroby jest to sygnał, że warto się zastanowić czy zgłosić potrzebę do zaopatrzenia swojego podopiecznego w wózek inwalidzki elektryczny.

Oczywiście lista schorzeń jest znacznie obszerniejsza (parkinson, polineuropatia, znaczne osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych etc.), więc jeżeli macie Państwo wątpliwości czy danej osobie należy się wózek elektryczny zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie udzielę obszernej porady w tym zakresie.

 Skąd pozyskać środki na wózek elektryczny ?

 

    Żyjemy w czasach, kiedy możliwości pozyskania środków na renomowany sprzęt ortopedyczny lub rehabilitacyjny są niemalże nieograniczone. W porównaniu do poprzednich lat doszło do wielu pozytywnych zmian na korzyść osób niepełnosprawnych.

Wystarczy tylko wspomnieć o „ustawie za życiem” lub o reaktywacji przez lata nieobecnego programu „Aktywny Samorząd”. Niemalże wszystkie środki na zakup sprzętu pochodzą z budżetu państwa, więc dobra informacja jest taka, że dofinansowanie jest dostępne właściwie dla każdego, kto spełnia określone lecz niewygórowane warunki.


    Przejdziemy zatem do szczegółowego opisania ile środków można uzyskać i z jakich źródeł one pochodzą. Ważne dla nas jest to, że refundacje można ze sobą łączyć w ten sposób, aby mieszkaniec nie dopłacał kompletnie nic do swojego nowego „elektryka”.

 

 

NFZ

 

 

    W tym przypadku procedura jest identyczna jak przy pozyskiwaniu standardowego wózka. Na konsultacji lekarskiej w formie teleporady specjalista (neurolog, ortopeda) wypisuje zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne o kodzie P130 C (przykładowa lista schorzeń klasyfikujących do wypisania tego kodu przez lekarza powyżej).

W ten sposób pozyskujemy pierwszą „państwową” refundację w wysokości 5000 zł. W momencie wypisania zlecenia są to już środki pewne i potwierdzone od razu po wygenerowaniu zlecenia przez lekarza.
Jeżeli mieszkaniec miał wypisywany wcześniej wózek w okresie krótszym niż 4 lata to z pomocą przychodzi nam „ustawa za życiem”.

W jej myśl osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, I grupą inwalidzką lub orzeczeniem ZUS o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji mogą bez ograniczeń czasowych ponownie skorzystać z dofinansowania NFZ (zniesiona jest czteroletnia karencja od ostatniego zaopatrzenia).


    Częstą zaobserwowaną przeze mnie praktyką jest równoczesne zaopatrzenie mieszkańca w wózek „tradycyjny” oraz o napędzie elektrycznym. Stwarza to dla mieszkańca dogodne możliwości poruszania się po pokoju lub odpoczynku w standardowym wózku, natomiast na dalsze wyjazdy po DPS-ie, na zewnątrz do sklepu, parku etc. używa swojego „elektryka”. PFRON

 

    Kiedy posiadamy już wniosek o kodzie P130 C przechodzimy do dalszego procesu . Mianowice jest to uzyskanie refundacji ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH znanego w mediach ze skrótu PFRON.

Jest to dofinansowanie które w połączeniu z pieniędzmi z NFZ w większości przypadków pozwala nam całkowicie bezpłatnie zaopatrzyć mieszkańca w wózek elektryczny.

    W zależności od wieku Państwa podopiecznych przygotowano 2 programy dofinansowań do „elektryków”. Opiszę je Państwu w skrócie.

 

 

 1. „Aktywny Samorząd”

 

    Program przeznaczony dla osób w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni poniżej 65 lat, kobiety  60 lat). Tutaj standardową kwotą dopłaty do wózka jest 17 600 zł. Oznacza to, że niepełnosprawnemu należy się bez dopłaty wózek do 22 600 zł. Jest to najczęstsza forma korzystania z hybrydowej refundacji NFZ-PFRON. 

 

    Przykład:

 

Cena wózka- 22 600 zł

Refundacja NFZ- 5000 zł

Dotacja PFRON- 17 600 zł

Dopłata mieszkańca- 0 zł

 

    Wzorcowym Domem Pomocy Społecznej który skorzystał z tego rodzaju wsparcia jest DPS Barczewo w województwie warmińsko-mazurskim. Dofinansowanie z naszą skromną pomocą uzyskało 3 mieszkańców- pan Mariusz, pan Piotr oraz pani Ewa, dodatkowo z innego zadania programu „Aktywny Samorząd” skuter elektryczny uzyskała pani Barbara (skutery będą omawiane w innej serii poradnika).

 

    Istnieje możliwość poszerzenia kwoty dotacji do 27 500 zł. Czasami bywa tak, że wózek musi zawierać ponadstandardowe wyposażenie, możemy wtedy wnioskować o wyższą kwotę dofinansowania. Najlepiej będzie opisać ten proces na konkretnym przykładzie.

 


    

Pan Marian z DPS Śniatowo w województwie zachodniopomorskim ze względu na swoją sytuację potrzebował wózka sterowanego głową, posiadającego funkcję pionizacji.

Dzięki naszym wskazówkom i determinacji mieszkańca udało się pozyskać pieniądze na ten cel. PFRON zgodził się na sfinansowanie tych opcji. Pan Marian może dzisiaj samodzielnie się pionizować, przemieszczać się w tej pozycji oraz ustawiać wszystkie potrzebne mu opcje (oświetlenie, jazda, ustawienie pozycji leżącej, półleżącej, podnóżków).

Wszystko to wpływa korzystnie na proces rehabilitacji oraz pozwala zachować mobilność i niezależność. Pan Marian udostępnił nam również zdjęcia swojego nowego sprzętu, za co mu serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia. Zdjęcia wraz z opisami dostępne poniżej. Rozliczenie kosztów w tym przypadku przedstawia się następująco:

Koszt wózka- 32 500 zł

NFZ pokrywa- 5 000 zł

Dofinansowanie PFRON- 27 500 zł

Dopłata pacjenta- 0 zł

 

    Dodatkową i chyba najważniejszą zaletą tego programu jest również to, że wniosek jak i wszelkie formalności związane z pozyskaniem dofinansowania załatwia się przez Internet na specjalnej platformie SOW przygotowanej przez PFRON.

Oczywiście kompleksowo pomagamy w uzupełnieniu wniosku oraz wysłaniu dokumentów. Zatem możecie Państwo pomóc swoim mieszkańcom uzyskać wymarzony sprzęt nie wychodząc z biura!


    

Najważniejsze informacje w pigułce:

 • okres przyjmowania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2024r
 • wniosek składany przez internet 
 • konieczny znaczny stopień niepełnosprawności, I grupa lub orzeczenie ZUS
 • wiek produkcyjny
 • brak limitu zarobków
 • możliwość poszerzenia refundacji do 27 500 zł (sterowanie głową, funkcja pionizacji, elektryczna zmiana pozycji ciała, dodatkowy sterownik etc.)
 • brak dopłaty mieszkańca przy kodzie P130 C 1. „Przedmioty ortopedyczne”

 

    Jeżeli państwa mieszkańcy przekraczają wiek produkcyjny możemy skorzystać z programu „Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych”. Obsługiwany jest za pośrednictwem PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) lub MOPS (MOPR).

Tu obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy” (lub jak mawiał mój wykładowca „im szybciej tym prędzej”). Wnioski już są przyjmowane, obowiązuje zasada rozpatrywania podań wg kolejności złożenia. Pierwsza transza pieniędzy przyznawana jest w zależności od danego roku w okolicy marca-kwietnia, więc złożenie dokumentów przed tym okresem daje dużą szansę na otrzymanie funduszy.

Obowiązują limity dochodów, w zeszłym roku było to około 4100 zł netto (na rękę) dla osoby samotnej. Mieszkaniec DPSu traktowany jest jako osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe i rzadko zdarza się aby ktoś przekraczał tą kwotę.

 
    Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania to jest to uzależnione od kondycji finansowej powiatu. Najczęściej jest to kwota wynosząca 100% lub 150%  tego co daje NFZ. Żeby to w łatwy sposób przyswoić  snów posłużę się przykładem. Oczywiście wezmę opcję najbardziej popularną, czyli bez dopłaty mieszkańca:

 

 1. a) PCPR daje 100 % tego co NFZ:

 

 • koszt wózka: 10 000 zł
 • NFZ pokrywa: 5000 zł
 • PFRON pokrywa: 5000 zł
 • dopłata pacjenta: 0 zł

 

 1. b) PCPR daje 150 % tego co NFZ:

 

 • koszt wózka: 12 500 zł
 • NFZ pokrywa 5000 zł
 • PFRON pokrywa 7500 zł
 • dopłata pacjenta: 0 zł

 

    Wnioski w tym przypadku składa się w formie papierowej, wzór można pobrać ze strony internetowej miejscowego PCPR (MOPS). Oczywiście nie trzeba zawozić ich osobiście, można całość wysłać pocztą. Standardowo pomożemy Państwu uzupełnić całą dokumentację.

     Najważniejsze informacje w pigułce:

 

 • okres przyjmowania wniosków: cały rok
 • wniosek składany papierowo 
 • konieczny znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, I grupa lub orzeczenie ZUS
 • wiek emerytalny
 • limit zarobków
 • stałe kwoty refundacji
 • brak dopłaty mieszkańca przy kodzie P130 CU nas nie kupujesz kota w worku!

 

    Indywidualne podejście do mieszkańca to dla nas rzecz święta.

Państwa podopieczny (lub opiekun)  złoży wniosek o dofinansowanie dopiero wtedy, kiedy będzie wiedział jaki sprzęt ma do niego trafić. Beneficjenci programu „Aktywny Samorząd” mogą skorzystać podobnie jak w salonie samochodowym z „jazdy próbnej”.

Zaprzyjaźnieni przedstawiciele przyjadą z dwoma lub trzema modelami wózków i postarają się dobrać wszystkie parametry techniczne, gabaryty i akcesoria dodatkowe pod indywidualne preferencje i potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Lecz na tym nie koniec. Nawet po otrzymaniu refundacji ten sam przedstawiciel przyjedzie z nowym „docelowym” wózkiem, jeszcze raz wytłumaczy jak go obsługiwać, ładować, konserwować etc. 

 

    Reasumując- decydując się na współpracę z nami zapewniamy kompleksową pomoc zarówno w kwestiach dofinansowania jak i technicznych aspektów wózka. U nas to zawsze „elektryk” będzie dopasowany do mieszkańca a nie na odwrót. Zadowolenie Państwa mieszkańca będzie dla nas największym sukcesem!

 

    Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojego tekstu temat wózków elektrycznych i sposób ich finansowania będzie dla Państwa bardziej zrozumiały. Jest to oczywiście „kropla w refundacyjnym morzu potrzeb” ale pomogę znaleźć wyjście nawet z najbardziej ciężkiej i trudnej sytuacji. Zachęcam do kontaktu i w razie pytam służę pomocą.

 

    Wkrótce kolejne odsłony moich porad dotyczących dofinansowań sprzętu potrzebnego w każdym DPSie i nie tylko....

 

 mgr Rafał Kubiak

Komentarze do wpisu (1)

14 grudnia 2023

Potwierdzam mamy sfinansowane 4 elektryki w tym roku. Panie Rafale prosimy o kolejny artykuł co jeszcze możemy pozyskać dla naszych podopiecznych. Pozdrawiam

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl